ورود  |  عضویت  |  خانه  |

شعار

  •  هرچه بیشتر فکر می کنیم ، بهتر می فهمیم که هیچ نمی دانیم. ماری ولتر

  •  مهربانی مانند بذر گندم کاشتن است که بعد افزایش می یابد. مثل افریقائی

  • خوشنامي ، بزرگتـــ ـرين فر هــر آدمي اســت . حکيم ارد بزرگ

  • آدم هــاي توانا ، براســتــي ارزش "زمان" را مي داننــــ ــد . حکيم ارد بزرگ

  • پوزش خواســتن از پس کار ناشايســت ، بسيـــار زيباســت و نشان پختگي روان . حکيم ارد بزرگ

  • برای رسیدن ب چیزی ک تا کنون نرسیده ای باید کسی شوی که تا کنون نبوده ای

سیستم اطلاع رسانی تویوتا

 سیستم اطلاع رسانی تویوتا و سیستم اطلاع رسانی و تنظیم مناسب و کنار آمدن با تغییرات و صرفه جویی واقعی چیست؟ و صرفه جویی واقعی استفاده از ظرفیت مازاد و صرفه جویی واقعی: حذف اتلاف و طبقه بندی عملیات: اتلاف و کار و تحقق سیستم کار کامل و زمان تکت: نقش و نحوه محاسبه و زمان تکت: افزایش بازدهی و کاهش هزینه ها و زمان تکت: تعیین مقدار مورد نیاز و بهره وری و سرعت: لاک پشت و خرگوش و از صرفه جویی در نیروی کار به صرفه جویی در کارگری و سرانجام به کاهش تعداد کارگران و جایگزینی یا نگهداری تجهیزات و تولید انبوه در مقابل تولید تویوتا و مهندسی صنایع به شیوه تویوتا: مهندسی صنایع سودآور و تحولات اقتصادی و تولید بهنگام و ادامه حیات در دوران رشد پایین اقتصادی 

 

images: 

آدرس :     تهران ، خیابان امیرکبیر ، پاساژ کاشانی، طبقه همکف، پلاک 63.
تلفن :     02133958181 - 02133958182
تلفن :   09123089885 - 02133952940 - 02133945373 - 02133919845
جیمیل :     toyotayadak@gmail.com
ایمیل :     info@toyotayadak.com - toyota_yadak@yahoo.com

به منظور خدمات رسانی و سرعت عمل در ارسال بسته های مشتریان شهرستان همکاران شهرستان محبت کنند فقط با شماره های ذیل تماس بگیرند

02133930649

02136614139

02136614155