ورود  |  عضویت  |  خانه  |

شعار

  •  هرچه بیشتر فکر می کنیم ، بهتر می فهمیم که هیچ نمی دانیم. ماری ولتر

  •  مهربانی مانند بذر گندم کاشتن است که بعد افزایش می یابد. مثل افریقائی

  • خوشنامي ، بزرگتـــ ـرين فر هــر آدمي اســت . حکيم ارد بزرگ

  • آدم هــاي توانا ، براســتــي ارزش "زمان" را مي داننــــ ــد . حکيم ارد بزرگ

  • پوزش خواســتن از پس کار ناشايســت ، بسيـــار زيباســت و نشان پختگي روان . حکيم ارد بزرگ

  • برای رسیدن ب چیزی ک تا کنون نرسیده ای باید کسی شوی که تا کنون نبوده ای

سیستم روغن کاری

یک اتومبیل دارای قطعات متحرک بسیاری است که تحت تدثیر عوامل متعدد از جمله فشار قرار می گیرد به طور مثال چرخ هایی یک اتومبیل که وزن آن ر تحمل می کند، اگر در چرخ های وسایل کاهش دهندۀ اصطکاک به کار نرود حرارت در محور چرخ هنگام حرکت آن قدر بالا می رود تا ذوب شود و یا رینگ وپیستون که در سیلندر حرکت می کنند دارای اصطکاک زیادی هستند که اگر اصطکاک آن را کم نکنیم پس از مدتی کوتاه از حرکت گرم شده و ذوب می شود. همچنین سایر قسمت های خودرو مانند گیربکس، دیفرانسیل، جعبه فرمان و ... همگی نیاز به وسایلی دارند که بتوان اصطکاک را در حد ممکن کاهش داد.

 

عوامل کاهش دهندۀ اصطکاک :

1-   روغن های موتور

2-    بلبرینگ ها و لربلینگ ها

 

روغن موتورها:

قطعات متحرک یک موتور را بسیار دقیق و با فواصل کم می سازند از این نظر روغن موتور باید خواهی داشته باشد تا در شرایط مختلف کار کردن موتو بتواند وظیفۀ خود را انجام نماید.

 

وظایف روغن:

1-در هنگام استارت زدن از خود مقاومت نشان ندهد یعنی غلظت ثابت و یکسانی داشته باشد.

2- کربن و اسیدهای حاصل از احتراق را در خود حل نماید.

3- شستشوی کلیه قطعات و رسوب زدایی آن ها

4- آب بندی بین قطعات یعنی فاصلۀ خالی بین یاتاقانها و ... را پر نموده و آب بندی کامل را انجام می دهد.

5- از زنگ زدگی کلیه قطعات داخل موتور به علت به وجود آمدن آبی که در اثر احتراق بدست می آید جلوگیری کند.

6- ذرات خارجی را به صورت معلق در خود نگه دارد.

7- خنک کاری تمامی قطعات داخل موتور

8- کف نکردن موتور در هنگام کار موتور

9- کاهش اصطکاک قطعات موتور اتومبیل

روغن کاری کامل قطعات موتور و جلوگیری از فرمایش قطعات.

۰۹۱۲۴۰۳۴۷۵۳

۰۹۳۶۹۰۲۸۶۸۷